ในยุคที่เศรษฐกิจฝืดเคืองผู้คน(ส่วนใหญ่)มีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้น แต่รายได้กลับน้อยลงหรือเท่าเดิม..ทำให้เริ่มมีโจรออกมาลักเล็กขโมยน้อยมากขึ้นเรื่อยๆ

ตัว admin เองก็เคยประสบปัญหาเกี่ยวกับการโดนขโมยของทั้งภายในบ้านและภายในสวนมาแล้วเหมือนกัน ..การโดนขโมยของนอกจากสูญเสียสิ่งของที่เราใช้แรงใช้เงินแลกมาแล้ว ยังทำให้เสียความรู้สึก และยังต้องมาเสียเวลาเริ่มต้นใหม่อีก

ผมเข้าใจปัญหาดังกล่าวจากใจจริง…  จึงได้พยายามเผยแพร่วิธีป้องกัน และวิธีจับโจรขโมยของจากประสบการณ์ที่เคยประสบพบเจอไว้ในเว็บไซต์นี้ให้มากที่สุด เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับหลายๆท่านที่ประสบปัญหานี้อยู่ครับ